ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Цей договір між ТОВ «Суріком» (в подальшому «Продавець») і користувачем послугами інтернет-сайту (в подальшому - «Замовник»), є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт http://suri.com.ua/ (далі -«Інтернет-сайт»), діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів та подальше замовлення даних позицій Замовником, шляхом їх оформлення в інтернет-магазині та оплати будь-яким із запропонованих Продавцем способів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Suricom» укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, і розміщує Публічну оферту на офіційному інтернет-сайті Продавця «http://suri.com.ua/.

2.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Інтернет-сайті і наявний.

3.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

3.3. При відсутності товару на складі, менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону, або через електронну пошту).

3.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Інтернет-сайт.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

4.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

4.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів за Товар на рахунок Продавця.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і доставка».

4.8. При не надходженні коштів Інтернет-сайт залишає за собою право анулювати замовлення.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець зобов’язаний передати у власність покупця Товар, а Покупець зобов’язаний оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

5.2. Способи і порядок доставки товарів вказані на Інтернет-сайті в розділі «Оплата і доставка».

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може розрахуватися і отримати свій товар за адресою: м.Київ, проспект Степана Бандери, 9, пн - пт з 09:30 до 17:30.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника з моменту отримання товару шляхом і підписання Сторонами товарного чека.

5.3. Доставка товару здійснюється із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності кур'єра чи представника служби доставки перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність).

5.5. Замовник під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і гарантійний талон.

6.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою: м.Київ, проспект Степана Бандери, 9, пн - пт з 09:30 до 17:30.

6.4. При відмові Замовника від товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається.

6.5. Повернення суми, зазначеної в п.6.4. здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання повернення магазином товару.

6.6. Повернення товару належної якості здійснюється за рахунок Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачумоніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою придбаного Товару;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

8.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

8.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://suri.com.ua/.

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.5. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків, надсиланню рекламнх матеріалів та інше.